English Dutch French

F

e

e

d

b

a

c

k

Telemetrie

Telemetrie

GSM-alarmmodule

Met de GSM-alarmmodule AL2001 kan vanaf elke plaats waar een GSM-dekking is een vooraf ingesproken melding verstuurd worden aan een bepaald telefoonnummer. Door de spraakmelding kan, zonder de omweg naar een meldkamer, direkt de verantwoordelijke persoon gewaarschuwd worden. Met de AL2002 kunnen via 4 relaiscontacten DTMF-tonen doorgestuurd worden.

De AL2003 werkt weer hetzelfde als de AL2001, maar heeft geen spraakmelding, maar een DTMF- melding (bijv. naar semafoons). Dit alles is netjes afgewerkt in een klein kastje, zodat de installatie makkelijk is. Het is een kant- en-klaar produkt.

Deze GSM Module is de ideale oplossing voor:
Toepassing in transport , zoals beveiliging van voertuigen, bouwplaatsen, bouwmachines, tentoonstellingsplaatsen enz
Toepassing in landbouw, zoals storingmelding van onbemande werkende apparaten (zoals pompen, regeninstallaties, mobiele generatoren)
Toepassing in beveiligingsindustrie, zoals een back-up voor alarmsystemen
Toepassing in de meetindustrie, zoals controle van waterstanden, temperaturen.
De AL2002 biedt als extra optie dat via de relais-uitgangen, elektrische apparaten uit- of ingeschakeld kunnen worden, zoals belichting, verwarming, pompen, alarmcentrales, regeninstallaties etc. Met de AL2002 zijn vele ‘combinatie- toepassingen te verzinnen. Enkele voorbeelden:

bewaking van waterstanden en het inschakelen van een sluis als de waterstand te hoog is. Controle van warmte in veestallen en het inschakelen van een ventilator als de temperatuur te hoog wordt.

Met behulp van het geïntegreerde, spraakgevoerde bedienersmenu, kunnen veranderingen probleemloos worden ingesteld. De volgende menu-instellingen zijn aanwezig:

Alarmteksten beluisteren
Alarmteksten opnemen
PIN-code van de SIM-kaart ingeven
Code voor het stoppen van de alarmmelding ingeven
Paswoord ingeven (alleen bij AL2002)

Wijze van Functioneren
Indien een contact van een machine, een alarmcentrale of een meetapparaat uitvalt, worden twee individueel opgenomen teksten achter elkaar naar een gekozen telefoonnummer gestuurd.

Een tekst beschrijft bijv. de standplaats waar de storing is opgetreden. Deze tekst wordt bij elk contact, dat uitvalt, doorgegeven. Vier andere teksten, die toegewezen zijn aan het desbetreffende contact, beschrijven bijv. de aard van de storing, die zich voordoet.

De tekst begint, zodra het gekozen telefoonnummer wordt opgenomen. De tekst wordt 5x herhaald. Gedurende deze tijd kan het gesprek met een DTMF-cijferkeuze gestopt worden. De alarmmodule onderneemt dan geen verdere pogingen, tot het moment waarop zich weer een nieuwe storingsmelding voordoet.

Als een gesprek van de GSM-alarmmodule niet wordt stop gezet, dan zal de GSM-alarmmodule zelf het oproepen beëindigen en het volgende nummer gaan kiezen. Bij een bezettoon wordt onmiddellijk het volgende nummer gebeld. Deze procedure wordt herhaald tot het moment waarop de GSM-alarmmodule opgenomen is en een code ontvangt om te stoppen met bellen.

In totaal kunnen er 9 verschillende telefoonnummers worden opgeroepen. Deze worden op de SIM- kaart ingesteld (n.b. de PhoneFile Pro, die tevens door Mixe Com wordt geleverd wordt is een handig hulpmiddel voor het opslaan van deze gegevens ! Vraag meer informatie hierover bij Mixe Com).

Kenmerken AL2001
GSM-alarmmodule met spraak
Mini GSM SIM-kaartlezer
Bedieningsmenu met spraak
4 ingangen voor potentiaal vrije contacten
voor elke ingang een variabel Tekst, bijv. aard van de storing
een extra tekst bijv. plaats van de storing, die telkens meegesproken kan worden
alarmmelding tot max. 9 verschillende telefoonnummers net zolang tot de alarmmelding wordt stopgezet met een code
Afmelding d.m.v. DTMF-codes
9-15 Volt gelijkspanning
Stroomopname bij stilstand: ca 20mA (het apparaat meldt zich aan bij het GSM-netwerk als er een melding binnenkomt)
Stroomopname bij alarmmelding : ca 500mA
Aluminium-kast
Afmetingen : 195 x 105 x 37 mm
GSM Alarmmodule AL2002 met relais-uitgangen

De AL2002 kan worden opgebeld. Nadat de beller zich via een toegangsnummer heeft geindentificeerd, kunnen 4 relais-uitgangen via DTMF-tonen in- of uitgeschakeld worden. De alarmfunctionaliteiten met spraak komen verder overeen met de AL2001.

Extra kenmerken van de AL2002
4 relais-uitgangen voor het in- en uitschakelen van electrische apparaten
Stroomopname bij stilstand : ca 100mA

Extra kenmerken van de AL2003
Functioneert hetzelfde als AL2001 maar kent geen spraakmelding, maar een DTMF-melding. Deze wordt geprogrammeerd onder ‘Quittungscode’. De andere menupunten (zoals ingave van standplaats, alarmboodschap) worden niet ingegeven. De AL2003 is een ideale oplossing om bijv. alarmmeldingen naar semafoons of buzzers te laten gaan.

Bediening van Apparatuur via internet of intranet
Dit product is ontwikkeld om apparaten en/of machines wereldwijd, bijvoorbeeld via internet, te bedienen en te controleren. Het product is genaamd: micro tele-controller en is gebaseerd op een micro PC.

Beknopte Specificatie
De micro tele-controller heeft standaard acht configureerbare in-/uitgangen. Er kan worden gekozen uit analoog in, digitaal in of digitaal uit. Daarnaast beschikt de micro tele-controller over een COM-poort om een modem op aan te sluiten en een RS-485 poort om diverse meetapparatuur op aan te sluiten. De micro tele-controller kan analoge procesgegevens lokaal registreren en op basis van instelbare grenswaarden alarmen uitbellen. De micro tele-controller is middels tabellen op afstand parametreerbaar en uitgangen kunnen met een standaard Internet browser op afstand worden bediend. Dus, in tegenstelling tot veel systemen op de markt, is er geen speciale hoofdpost benodigd voor bediening op afstand. Er kan worden volstaan met een standaard PC, of bijvoorbeeld een pocket-PC met internet webbrowser.
De verbinding wordt gemaakt via PSTN, ISDN, radiomodem, of GSM.

Typische toepassingen zijn o.a.: bewaking van machines, processen, schakelen van apparatuur, registratie van energieverbruik, etc, etc,

Siemens TC35 GSM module

The Cellular TC35 Terminal is the fast plug&play solution from Siemens. Standard industrial interfaces, dual-band and an integrated SIM card reader make it the ideal GSM terminal for universal use in voice/data communication. The wide performance spectrum and the robust case enable you to quickly implement in new applications for industrial fields such as telemetry or telematics.

  • Dual Band EGSM900/GSM1800
  • Voice, Data, SMS and Fax
  • CSD up to 14,4 kbps
  • Easy to integrate
  • Low power consumption
  • Supply voltage range 8V.....30V
  • Industrial interface
  • Compliant to GSM phase 2/2+
  • Dimensions: 65 x 74 x 3 mm
  • Weight: 130 g

Kenmerken WaveCom Fasttrack 1206B

Band : Dual-band EGSM900/1800 MHz

Dimensions : 98 x 54 x 25mm

Weight : 130g

Input voltage : 5V-32V

Power supply : 13,2mA in idle mode, 130mA in communication (GSM 900), 94mA in communication (GSM 1800/1900)

Alarmering via SMS berichten op basis van alarmcontact

GSM modem verzorgd SMS bericht naar iedere mobiel telefoon op basis van een alarmcontact. Door middel van het door Comm-Co voorgeconfigureerde WaveCom GSM modem kunt u ieder alarmcontact omzetten in een SMS boodschap dat naar een willekeurige mobiele telefoon verzonden kan worden. Per alarmcontact kan één telefoonnummer en één SMS boodschap worden opgegeven. Het GSM modem wordt compleet geleverd met netadapter, antenne en RS232 kabel (excl. abonnement).

Comm-Co BV

Kreekzoom 9 4561 GX Hulst
Tel : +31114 370030
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Privacy Policy >>

Download VCard >>

For support click here >>

We ship globally

Customers in more than 70 countries around the globe.